ALV 26 maart 2019

Durf te vragen – vanaf 19:30

Netwerken op steroïde: Levendige ALV tussen planten en dieren

Zoals we bij de VAO gewend zijn te doen, hadden we weer een ontzettend leuke ALV. Natuurlijk moest er gewoon vergaderd worden en hebben we onder andere besloten over uitnodigingen voor de bijeenkomsten, hebben we een erelid benoemt en zijn de cijfers van het afgelopen jaar goed gekeurd. Ook de begroting voor dit jaar is in orde.

We waren op een bijzondere locatie: tuincentrum Ranzijn. Het is niet elke dag dat we op een dergelijke locatie een kijkje achter de schermen krijgen.

Ook hebben we genetwerkt. En hoe! Door een interactief en enerverend spel, konden we elkaar helpen aan goede leads en mooie contacten. Gelukkig was er vervolgens de borrel om even stoom af te blazen en elkaar nog verder te spreken. Super geslaagd als altijd. Ben jij er de volgende keer ook bij? Hieronder lees je er meer over.

Ranzijn Tuin & Dier was op 26 maart het decor van onze Algemene Ledenvergadering. De kantine van het tuincentrum op De Wieken Vinkenhoef was tot de laatste stoel bezet. Opvallend waren de benoeming van Ruth Gorissen tot erelid en die van Huub van der Manden tot, vijfde, VAO-bestuurslid.

Voorzitter Elske van de Fliert gaf een toelichting op het erelidmaatschap van Ruth: ‘Zij was lang VAO-lid, speelde jarenlang een belangrijke rol en heeft veel gedaan voor de club, maar moest helaas het lidmaatschap opzeggen. Overigens met een goede reden. Vanwege haar bijzondere en langdurige bijdrage aan de VAO heeft het VAO-bestuur besloten om haar te benoemen tot erelid.’ Een blij verraste Ruth: ‘Sinds oktober ben ik bij mijn opdrachtgever in dienst getreden en ben dus geen ondernemer meer. Dus is het logisch om bij de VAO te vertrekken, maar dat viel me zwaar, met pijn in m’n hart. De VAO is een vereniging zonder visitekaartjes en nadruk op leads, opdrachten binnenhalen en dergelijke. Wel introduceren we elkaar bij anderen. Dat maakt de VAO tot een club van het echte contact en zorg hebben voor elkaar.’

Vijfde bestuurslid

De benoeming van Huub van der Manden als nieuw, en vijfde, bestuurslid werd unaniem en met applaus ondersteund. Huub: ‘Als VAO-leden beleven we plezier aan onze vereniging, maar het bestuur heeft werk voor 5 bestuursleden, terwijl dat tot nu toe werd gedaan door 4 leden. Ik wil het bestuur graag versterken, als een soort oliemannetje, en daar ga ik mijn uiterste best voor doen.’

Bijeenkomsten

Vervolgens blikte Anneke Gros terug op het VAO-jaar 2018. ‘We hebben mooie bijeenkomsten gehad en uit de enquêtes na afloop is gebleken dat VAO-leden de bedrijfsbezoeken erg leuk vinden. Voorbeelden waren de bedrijvenpicknick bij Meander Medisch Centrum, de presentatie van Freek Diets, van Discipline Sports, bij restaurant Rauw, en de ontbijtbijeenkomst in de Wereld voor Techniek, van MBO Amersfoort.

Financiën

Erwin Jansen gaf een toelichting op het financieel jaarverslag: ‘De opbrengsten worden minder, ondanks een verhoging van de leden bijdrage. Dit heeft alles te maken met het gedaalde ledenaantal, dat nu iets boven de 50 ligt. Toch was 2018 een positief jaar.’ Vooruitkijkend naar de begroting 2019: ‘Nieuw is een bijeenkomst in september, die we in een dinerachtige setting willen houden. Een beetje in lijn met de voormalige mosselavond. De secretariaatskosten bewaken we scherp, we willen per se niet over de begroting heen gaan.’

Durf-te-vragen

Het laatste deel van de ALV bestond uit een durf-te-vragen netwerksessie. De aanwezigen werden in groepjes van 4 verdeeld en ieder moest antwoord geven op de vraag: Met wie wil jij graag, zakelijk, in contact wil komen? Vervolgens gingen de andere groepsleden met dat antwoord langs bij de andere groepen. Resultaat: een levendige sessie, waarbij een flink aantal visitekaartjes werd uitgewisseld en veelbelovende verbindingen tot stand kwamen. De ALV werd afgesloten met een smakelijke borrel.