VAO
Belangenbehartiging

VAO verbindt, inspireert en activeert.

Belangenbehartiging

 

Het VAO-bestuur behartigt de belangen van alle leden door te participeren in diverse stedelijke en regionale initiatieven. Daarnaast nemen leden zélf, namens de VAO, deel aan projecten en overlegvormen.  

Tweemaal per jaar schuift het bestuur van de VAO aan bij het bestuurlijk overleg op het stadhuis. Samen met andere ondernemersverenigingen praten we met de wethouder Economische Zaken en Wonen en ambtenaren over lokale en regionale ontwikkelingen. Zo zetten én houden we de belangen van VAO-leden op de bestuurlijke agenda.