VAO verbindt, inspireert en activeert.

Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort

De Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort (FBK) wil als samenwerkingsverband van de bedrijvenkringen in de regio Amersfoort meewerken en -denken over projecten en processen die in regionaal economisch- en ondernemers opzicht van belang zijn.

Wat doet de FBK?
Onderling kennis en ervaringen delen;
Elkaar informeren en ideeën en kansrijke zaken uitwisselen;
Fungeren als klankbord/sparringpartner voor gemeenten in de regio, Bureau Regio Amersfoort,
Provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht (EBU) bij de totstandkoming en uitvoering van besluitvorming over beleid dat voor ondernemers van belang is;
Relevante regionale economische (beleids)thema’s agenderen bij stakeholders;
Gezamenlijk optrekken met overheden en andere partijen bij het uitvoeren, initiëren en ondersteunen van relevante projecten op het gebied van regionale economie.