VAO verbindt, inspireert en activeert.

Samenwerking Stad en Regio

portefeuille – Erwin Jansen – bestuurslid / penningmeester
 
Binnen de VAO is Erwin Jansen het aanspreekpunt voor de portefeuille Samenwerking Stad en Regio.

Erwin is namens de VAO onder andere actief in de werkgroep voor de dag van de Rode Loper. De Rode Loper wordt uitgerold voor gevestigde en nieuwe ondernemers met een tour langs verrassende bedrijven in de regio. Aansluitend is er een plenair programma om te netwerken. De Rode Loperdag is een samenwerking tussen de ondernemersverenigingen VAO, VAZ, VAB, de Federatie, VNO-NCW Eemland en alle regiogemeenten. 

Erwin is ook het aanspreekpunt op het gebied van Stadspromotie en Regiomarketing.

Als er in Amersfoort interessante onderwerpen spelen op het gebied van Samenwerking Stad en Regio, die jullie relevant vinden voor de VAO, neem dan contact op met Erwin.