VAO verbindt, inspireert en activeert.

Zichtbaarheid VAO

Portefeuille – Jeroen van der Bijl – voorzitter

Een stad met een bloeiend klimaat op het gebied van toerisme, recreatie en cultuur is een stad waarin het goed toeven is. Daar hebben alle ondernemers profijt van. Het ligt dan ook voor de hand dat we, daar waar dat in de lijn ligt, meedenken en meepraten in discussies die van belang zijn voor de recreatieve, culturele en toeristische sector. Waar mogelijk en gewenst trekken we samen op.

De belangen van de leden, de kleine(re) ondernemers in Amersfoort, worden behartigd in diverse stedelijke en regionale initiatieven. Daar wordt ervoor gewaakt dat voor de VAO belangrijke onderwerpen op de agenda komen.  De VAO maakt al jaren deel uit van het bestuurlijk overleg op het stadhuis van Amersfoort. De voorzitter praat daar, samen met collega-ondernemersverenigingen, met de wethouder en zijn ambtenaren over de economische agenda van Amersfoort.