over
VAO
over
VAO
over
VAO

VAO verbindt, inspireert en activeert.

Over VAO

 

De VAO is een laagdrempelige netwerkorganisatie en belangenvereniging die kleine(re) ondernemingen verbindt, inspireert en activeert. Ondernemers uit verschillende disciplines kunnen bij ons zichzelf zijn en hun ervaringen, inhoudelijke kennis en contacten delen. Gezelligheid en aandacht voor de ander spelen bij ons een grote rol.

 

Activiteiten met plezier en inhoud

Jaarlijks organiseren we ongeveer tien bijeenkomsten bij bedrijven of op andere interessante locaties. Variërend van thematische en actieve bijeenkomsten tot VAO-filmavond en de Innovatietaart. We treffen elkaar ook regelmatig bij de ‘inloopborrels’ in café ‘In den Grooten Slock’. Zo gaan bij de VAO plezier en inhoud steeds hand in hand. Klik hier voor de agenda >>

 

Belangenbehartiging

Het VAO-bestuur behartigt de belangen van alle leden door te participeren in diverse stedelijke en regionale initiatieven. Daarnaast nemen leden zélf, namens de VAO, deel aan projecten en overlegvormen. Meer informatie over belangenbehartiging >>

 

Tweemaal per jaar schuift het bestuur van de VAO aan bij het bestuurlijk overleg op het stadhuis. Samen met andere ondernemersverenigingen praten we met de wethouder Economische Zaken en Wonen en ambtenaren over lokale en regionale ontwikkelingen. Zo zetten én houden we de belangen van VAO-leden op de bestuurlijke agenda.