VAO ‘spelregels’

Leden

Als VAO-lid betaal je de jaarlijkse contributie à € 250,00 vooruit. Ook betaal je een eigen bijdrage voor bijzondere bijeenkomsten en heb je volledig stemrecht op de algemene ledenvergadering.

Lukt het niet om de jaarlijkse contributie à € 250,00 binnen de gestelde termijn te betalen, dan kunnen wij administratiekosten in rekening brengen tot een maximum van € 40,00.

Word je in de loop van het jaar VAO-lid, dan berekenen wij het lidmaatschapsgeld via de volgende staffel:

  • lid worden in de periode van januari t/m maart = € 250,00
  • lid worden in de periode van april t/m juni = € 175,00
  • lid worden in de periode van juli t/m november = € 100,00
  • lid worden in december = € 35,00

Aspirant-leden

Als aspirant-lid mag je binnen een half jaar (gratis) twee VAO-bijeenkomsten bezoeken, voordat je besluit om lid te worden van de VAO.

Maximering vertegenwoordigers per branche

De VAO vindt binnen haar ledenbestand diversiteit van vertegenwoordigende branches een belangrijk uitgangspunt. Het lidmaatschap staat open voor elke branche, maar wij hanteren  een maximum van vijf vertegenwoordigers per branche. 

Beëindiging lidmaatschap 

Wil je je VAO-lidmaatschap opzeggen, dan kan dat – conform artikel 4 van de statuten –  tegen het eind van een boekjaar. Voorwaarde is wel dat je dit schriftelijk of per e-mail (inclusief ontvangstbevestiging) doet en met een opzegtermijn van ten minste een maand doch uiterlijk voor 1 december. 

Spelregels bij ‘No show’

Elk jaar organiseren we diverse activiteiten en evenementen. Met het oog op catering, aantal zitplaatsen en dergelijke is soms aanmelding noodzakelijk en dat schept tegelijkertijd verplichtingen. Daarom deze spelregels:
a.    heb je je aangemeld, maar lukt het toch niet om te komen, dan kun je je
(via info@vao-ondernemers.nl) kosteloos afmelden, binnen de termijn die in de uitnodiging of bevestiging staat.

  1.   meld je je na de genoemde termijn of datum af, dan brengen we € 35,00 in rekening. Dat doen we ook als je zonder (tijdig) bericht afwezig bent en ongeacht de reden.

Maximaal aantal deelnemers per evenement

De jaarlijkse contributie is in beginsel een bedrijfslidmaatschap. Om te voorkomen dat we bij sommige activiteiten leden moeten teleurstellen, omdat andere leden met meer dan twee personen komen, vraagt ook dit om spelregels:
a.     bijeenkomsten zijn toegankelijk voor twee vertegenwoordigers van dezelfde onderneming of één vertegenwoordiger per bedrijf met een introducé(e).
b.     als het programma dat mogelijk maakt, is meer dan één introducé(e) ook
welkom, maar dan kunnen wij de kostprijs in rekening brengen.

Hardheidsclausule

In de gevallen waarvoor deze VAO-spelregels niet gelden, beslist het bestuur naar eigen goeddunken en naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Nieuwsbrief

Door je als VAO-lid aan te melden, geef je toestemming voor het ontvangen van de VAO-nieuwsbrief. Deze verschijnt ongeveer vier keer per jaar.

 

Aldus vastgesteld op 18 november 2020.

Anneke Gros, secretaris