Disclaimer Vereniging Amersfoortse Ondernemers (VAO)

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer. Daarnaast is op de website een privacy statement van toepassing. De VAO adviseert u ook hiervan vóór het gebruik van de website kennis te nemen.

Deze website is bedoeld om de bezoeker kennis te laten maken met de VAO. Door middel van deze website kan de bezoeker kennismaken met de organisatie, activiteiten, producten en diensten van de VAO. De informatie heeft dan ook een informatief en algemeen karakter.

Neem voor een advies voor uw persoonlijke situatie contact op met een VAO-bestuurslid.

Informatie  

Ook al hebben wij deze website zorgvuldig samengesteld, wij kunnen niet garanderen dat de gegevens en informatie juist of volledig zijn. De VAO is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien. De VAO mag de website naar eigen inzicht en op elk gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande melding. De VAO is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Functioneren  

De VAO doet er alles aan om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij zijn wij afhankelijk van externe partijen. Daardoor kunnen wij niet garanderen dat de website continu toegankelijk is of perfect functioneert. De VAO is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

De VAO garandeert niet dat wij e-mails, Whatsapp-berichten en dergelijke op tijd ontvangen en verwerken. De VAO is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

De VAO streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke invloeden op computer, mobiel, programmatuur en dergelijke. Dat kunnen wij echter niet garanderen. De VAO kan echter niet garanderen en is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien.

Als u problemen ervaart op deze website, stuur dan een mail naar de VAO. Vervolgens doen wij ons uiterste best om een en ander te verhelpen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, meldingen, logo’s, foto’s en illustraties rusten bij de VAO en/of onze licentiegevers. Het kopiëren en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze websiteis zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VAO niet toegestaan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving over privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor wat u vanuit de webpagina verzendt.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website mag alleen met schriftelijke toestemming van de VAO. Die geven wij niet als de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite niet in lijn is met de naam en reputatie van de VAO, onze diensten, producten of de inhoud van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

De website van de VAO kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van de VAO. Deze hebben wij uitsluitend opgenomen om bezoekers te informeren en hebben geen relatie met of goedkeuring door de VAO. De VAO geeft geen garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid over inhoud, gebruik en beschikbaarheid van deze websites.

Versie: maart 2022