VAO Ontbijt – Berghotel

Het succesvolle VAO Ontbijt op 9 december gaf de leden een spannende inkijk in het Amersfoortse Berghotel. Op verantwoorde afstand, maar toch met een ‘dichtbij’-gevoel werd een prachtig ontbijt op etagères geserveerd. Voorzitter Jeroen van der Bijl introduceerde nieuwe gezichten van de introducé(s) Claudia Blom, Bruno Klok en Martijn Ekelschot. Zowel Bruno als Martijn hebben zich inmiddels aangemeld als nieuw VAO-lid.

Berghoteldirecteur Thomas van Arkel en operationeel manager Ben Gerrits namen de leden mee in een zeer informatieve terugblik op de lange geschiedenis van het hotel. Ook spraken zij vrijuit over de toekomst en expansie van het hotel. Ben Gerrits verzorgde bovendien een verrassende rondleiding door de accommodatie.

 

Meer aandacht voor persoonlijke ontmoeting

Tijdens het plenaire gesprek brachten enkele VAO-leden aandachtspunten in, onder andere voor het nog concreter behartigen

van de belangen van kleinere ondernemers bij de gemeente. Ook stelde, onder andere, Marcoen Hopstaken voor om tijdens VAO-bijeenkomsten bewust meer tijd in te ruimen voor onderlinge gesprekken, ontmoetingen en kennisdeling. Dat punt heeft het bestuur meteen ter harte genomen en ingebouwd in het programma voor 2022.