Privacyprotocol Vereniging Amersfoortse Ondernemers (VAO)

De VAO respecteert de privacy van de bezoekers van onze website, in het bijzonder met oog op persoonsgegevens. Alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens zijn te vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het bezoeken van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden en het gebruik van cookies en andere tracking systems.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Website (hierna ook ‘De website’): vao-ondernemers.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: ‘De beheerder’): Secretariaat VAO, gevestigd te 3822XA Amersfoort NL.

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik zijn strikt persoonlijk. U gebruikt deze website, de gegevens en de informatie niet voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden of voor commerciële en elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De content van de website 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, en technische applicaties op deze website zijn wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing zonder onze schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Als de beheerder niet meteen actie onderneemt, betekent dat geen stilzwijgende toestemming of het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op elk moment:

– de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website;

– alle informatie verwijderen die de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of met internet-etiquette;

– de website tijdelijk uit de lucht halen om updates uit te voeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is niet verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website niet toegankelijk is. Hoe u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U beschermt zelf uw apparatuur en gegevens tegen hack- en virusaanvallen. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites die u bezoekt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

– door het gebruik van de website of diensten via internet;

– door het schenden van de voorwaarden van dit privacyprotocol

De beheerder is niet verantwoordelijk voor schade door uw verbinding met of het gebruik van de website.

Als de beheerder betrokken raakt bij een geschil door uw gebruik van deze website, mag hij alle schade op u verhalen.

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door de VAO. Onder persoonsgegevens verstaan wij:

– alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

– identificeerbaar is een natuurlijke persoon die kan worden geïdentificeerd, met name door een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens op de website, gebruiken wij vooral voor het onderhouden van relaties met u.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen echt op inzage van en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens . U kunt hiervoor contact opnemen via info@vao-ondernemers.nl, vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, met uw handtekening en uw adres. Binnen één week krijgt u antwoord op uw verzoek.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

Als de bezoeker wet- of regelgeving overtreedt,  verstrekken wij persoonsgegevens aan de autoriteiten, na hun gemotiveerde verzoek. Daarna vallen deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming dit privacyprotocol.

Als informatie noodzakelijk is voor toegang tot functionaliteiten van de website, geeft de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aan.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Als u deze niet (meer) wilt ontvangen, mail dit dan naar: info@vao-ondernemers.nl.

Als u tijdens het sitebezoek persoonsgegevens tegenkomt, dan verzamelt of gebruikt u deze niet als deze een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer oplevert. De beheerder is hier niet verantwoordelijk voor.

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens gebruiken en bewaren wij zolang de wet dat toestaat.

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op uw gebruik in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van twaalf maanden.

Wij gebruiken een of meer van de volgende soorten cookies:

Google Analytics (analytische cookie) ​​​​

Google Adwords (tracking cookie)

Google Tag Manager

Hotjar

Matomo

Albacross

Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen wij persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van twaalf maanden. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om deze link te raadplegen.

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen over deze voorwaarden, behalve wettelijke uitzonderingen.

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website: info@vao-ondernemers.nl, of via +31(0)6 84509822.