Interessante ezelbruggetjes

Mijn 1e kennismaking was met NIVEA, zuinig smeren met nivea… huh??

NIVEA staat voor Niet Invullen Voor Een Ander. Herken jij dat je vaak al invult voor een ander wat hij denkt of voelt? En dat je vervolgens jouw denken, doen en voelen hier op baseert? Het kan soms best goed van pas komen wanneer je in een situatie komt waarbij het prettig is dat je een inschatting kunt maken, omdat je het op dat moment niet kunt of wilt vragen. Maar wanneer je wel de gelegenheid hebt om vragen te stellen zul je merken dat je soms echt misverstanden uit de weg kunt halen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat je de hele dag bij elkaar gaat checken of jouw ā€œinvullingā€ van wat klopt correct is, maar wat minder ā€œsmerenā€ met NIVEA heeft mij veel gebracht.Ā Wij zijn uiteindelijk allemaal uniek, met onze eigen bagage en eigen handelen en interpretaties. Het bespreken maakt helder en toont ook respect voor de ander. Niemand kan in het hoofd van een ander kijken en je weet dus nooit wat de ander wil gaan zeggen. Als iets onduidelijk is, vul dan niet in maar vraag na wat er bedoeld wordt.

 

HIer zijn nog een paar interessante ezelbruggetjes:

Maak je nietĀ DIK: Denk In Kwaliteiten. Besteed aandacht aan hetgeen goed is gegaan en probeer ā€˜om te denkenā€™Ā  marian blog

NeemĀ ANNAĀ mee: Altijd Navragen, Nooit Aannemen. Vraag altijd na of je goed begrepen hebt wat de ander bedoelt.

Wees eenĀ OEN:Ā Open, Eerlijk en Nieuwsgierig. Sta open voor de ander, wees eerlijk in hetgeen je duidelijk wilt maken en ben oprecht nieuwsgierig naar de ander.

LaatĀ OMAĀ thuis: Probeer je Oordelen, Meningen en Aannames/Adviezen voor je te houden en luister met een open houding naar de ander.

GebruikĀ LSD:Ā Luisteren, Samenvatten en Doorvragen kan helpend zijn om aandachtig te luisteren. Als je LSD goed beheerst, kan dit de relatie ten goede komen.

 

Het is echter niet voor iedereen makkelijk om de ander te vragen wie hij/zij is. Niet elke situatie leent zich ervoor, terwijl het niet weten jou onzeker kan maken. Goed voor jezelf op kunnen komen is hier wel belangrijk. Maar kun je dat? Of ervaar je zoveel stress dat je gewoon geen zin hebt om die verdieping in de ander er ook nog eens Ā bij te nemen. Er is zelfvertrouwen nodig om de juiste vragen te kunnen en durven stellen.

Wil je hier eens over praten? Wees dan zo vrij om een gesprek met mij aan te vragen en te achterhalen wat jou zou kunnen helpen. Klik hier voor contact met Marian van de Berg.

Deel deze pagina